usługi/03

Obsługa procesu likwidacji szkód

Zapewniamy profesjonalne wsparcie Klienta w procesie likwidacji szkód.

 

Jako przedstawiciel Klienta reprezentujemy jego interesy przed zakładem ubezpieczeń. Zakres świadczonych przez nas usług jest na każdym razem uzgadniany z Klientem w celu najlepszego dopasowania do potrzeb i specyfiki działalności Klienta.

 

• Na etapie zgłoszenia szkody doradzamy w zakresie formułowania roszczeń, analizujemy dokumenty związane ze zdarzeniem i przygotowujemy druk zgłoszenia szkody.

 

• Następnie monitorujemy przebieg postepowania likwidacyjnego prowadzonego przez ubezpieczyciela, aby zapewnić sprawność procesu i doprowadzić do jak najszybszego uznania roszczeń i wypłaty odszkodowania.

 

• Prowadzimy także, zgodnie z życzeniem Klienta, proces odwoławczy, z przygotowaniem projektów odwołań od decyzji Ubezpieczyciela oraz ewentualnie dokumentów w postępowaniu sądowym.

 

• Po zakończeniu likwidacji szkody, o ile zachodzi taka potrzeba, przygotowujemy niezbędne dokumenty do roszczenia regresowego i monitorujemy jego przebieg w celu finalnej poprawy wyniku szkodowego Klienta.

 

• Na każdym etapie Klient otrzymuje dostęp do raportów i zestawień szkodowych przygotowywanych na jego życzenie.

Pozostałe usługi

Kontakt

Dane kontaktowe

Invictus Broker Sp. z o.o.

ul. Rejtana 3/20,

02-516 Warszawa

 

t. 600 22 44 21

m. biuro@invictusbroker.pl