usługi/05

Dodatkowe usługi brokerskie

Usługi doradcze i analityczne dla Klienta

 

W zależności od indywidualnych potrzeb Klienta oferowana przez nas usługa dodatkowa może obejmować szereg ponadstandardowych działań doradczych i analitycznych, np.:

 

• Analiza umów ubezpieczeniowych podwykonawców Klientów pod kątem jakości ochrony ubezpieczeniowej, a także ich zgodności np. z warunkami realizowanego kontraktu.

 

• Przygotowanie wymagań stawianych podmiotom współpracującym z Klientem w zakresie oczekiwanego zakresu ochrony ubezpieczeniowej.

 

• Analiza dokumentacji przetargowej na początku postępowania, co umożliwia odpowiednio wczesne złożenie zapytań do zamawiającego i stosowną modyfikację warunków zamówienia, bądź stworzenie stosownych rezerw w kosztorysie na ponadstandardowe ubezpieczenia.

 

• Przygotowujemy profesjonale ekspertyzy inżynieryjne z zakresu oceny ryzyka ochrony przeciwpożarowej.

 

• Pomoc przy tworzeniu procedur bezpieczeństwa u Klienta, w tym również programów prewencyjnych i planów kryzysowych zwiększających bezpieczeństwo przedsiębiorstwa, co, w konsekwencji, ma bezpośredni wpływ na dostępność produktów ubezpieczeniowych jak i na wysokość składki.

 

• Organizacja i prowadzenie programów ubezpieczeń dla pracowników i współpracowników oraz kadry zarządzającej Klienta. Zakłady ubezpieczeń gotowe są oferować korzystne warunki ubezpieczenia produktów indywidualnych w przypadku ulokowania u nich ubezpieczeń korporacyjnych przedsiębiorstwa.

Pozostałe usługi

Kontakt

Dane kontaktowe

Invictus Broker Sp. z o.o.

ul. Rejtana 3/20,

02-516 Warszawa

 

t. 600 22 44 21

m. biuro@invictusbroker.pl