09.2018 / Invictus Broker

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH

 

W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego RODO informujemy, iż Państwa dane są przechowywane zgodnie z ww. przepisami. Celem spełnienia wymogów RODO informujemy, że:

 

Administratorem Danych Pani / Pana jest Invictus Broker z siedzibą w Warszawie  przy ul. Hlonda 10L/245, 02-972 Warszawa.

 

W przypadku potrzeby zwrócenia się z zapytaniem lub uzyskaniem informacji od Administratora danych, można kontaktować się:

 • Pisemnie na adres ul. Rejtana 3/20, 02-516 Warszawa
 • Za pośrednictwem adresu mailowego: biuro@invictusbroker.pl
 • Telefonicznie: 660 594 600

 

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • Oceny ryzyka ubezpieczeniowego, zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, reasekuracji i koasekuracji ryzyka jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia
 • Marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora oraz dochodzenia roszczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia jest prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych
 • Rozpatrywania zgłoszonych reklamacji oraz w celu przeciwdziałania przestępstwom ubezpieczeniowym są ciążące na administratorach danych osobowych obowiązki wynikające z przepisów prawa

 

W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu tej umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia. Jeśli nie doszło do zawarcia umowy ubezpieczenia, w przypadku udzielenia odrębnej zgody, dane osobowe będą wykorzystywane do celów marketingu produktów i usług własnych administratora danych osobowych, do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu.

 

Przysługuje Pani / Panu prawo do:

 • Wycofania zgody
 • Żądania sprostowania, ucięcia i ograniczenia przetwarzania Pani / Pana danych
 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 • Dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii
 • Przenoszenia danych osobowych, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego
Autor:

Invictus Broker

Dane kontaktowe

Invictus Broker Sp. z o.o.

ul. Rejtana 3/20,

02-516 Warszawa

 

t. 600 22 44 21

m. biuro@invictusbroker.pl