produkty/04

Grupowe ubezpieczenia zdrowotne i na życie

W naszej ofercie produktowej znajdują się programy grupowych ubezpieczeń na życie oraz zdrowotnych z szerokim katalogiem umów dodatkowych z możliwością włączenia rozwiązań w zakresie medycyny pracy.

 

Program grupowych ubezpieczeń pracowniczych spełnia funkcję ochronną dla pracowników umożliwiając uzyskanie świadczenia w przypadku śmierci, ciężkiego zachorowania, pobytu w szpitalu pracownika lub jego partnera życiowego czy dziecka. W ramach ubezpieczenia pracowniczego wypłacane są także świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka pracownika. Ochroną działa przez 24 godziny na dobę na całym świecie a mogą być nią objęci zarówno pracownicy, partnerzy życiowi jak i pełnoletnie dzieci pracowników.

 

Ubezpieczenia zdrowotne gwarantują szybki dostęp do profesjonalnej opieki medycznej świadczonej przez placówki partnerskie na terenie całego kraju, które zatrudniają lekarzy specjalistów oraz szeroki zakres badań diagnostycznych. Program ubezpieczeń zdrowotnych może także zapewniać pokrycie kosztów medycyny pracy. W ramach programu ubezpieczenia ubezpieczony pracownik oraz członkowie jego rodziny otrzymuje m.in. dostęp do konsultacji lekarzu specjalistów, wizyt domowych, leczenia ambulatoryjnego, badań specjalistycznych ora rehabilitacji.

 

Wartościowym uzupełnieniem programu ubezpieczeń pracowników mogą być grupowe ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia za granicą wzbogacone o usługi assistance.

Pozostałe produkty

Kontakt

Dane kontaktowe

Invictus Broker Sp. z o.o.

ul. Rejtana 3/20,

02-516 Warszawa

 

t. 600 22 44 21

m. biuro@invictusbroker.pl