produkty/01

Gwarancje ubezpieczeniowe i ryzyka finansowe

1) Gwarancje ubezpieczeniowe

Nasze usługi brokerskie w zakresie ubezpieczeń finansowych obejmują między innymi:

 • cały proces opiniowania dokumentacji prawno – finansowo – rejestrowej wraz z otoczeniem ekonomicznym przedsiębiorstwa.
 • badanie kondycji finansowej Klienta, zapisów umów kontraktowych lub specyfikacji przetargowych, dzięki temu uzyskujemy wysoką pozycję negocjacyjną z Ubezpieczycielem.
 • prowadzenie negocjacje z Beneficjentami gwarancji w zakresie treści jak i zapisów umów kontraktów dotyczących gwarancji finansowych i pozostałych ubezpieczeń majątkowych

 

Ponadto zapewniamy:

 • bardzo wysoką skuteczność działania
 • terminowość pozyskania gwarancji od Ubezpieczyciela
 • odpowiednio dostosowane do wysokości gwarancji lub limitów umów generalnych zabezpieczenia roszczeń regresowych
 • negocjacje treści gwarancji
 • uzyskanie korzystniej oferty

 

2) Faktoring

Faktoring gwarantuje szybki dostęp do finansowania, przez co umożliwia poprawę płynności finansowej, utrzymanie konkurencyjności, unikanie strat z tytułu złych długów, ograniczanie ryzyka transakcji handlowych. W ofercie znajdują się różne rodzaje faktoringu – od faktoringu z regresem, bez regresu, przez eksportowy, aż po odwrócony. Jest to nowoczesna forma finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa, pozwalająca poprawić płynność finansową. W zależności od skali działalności oraz potrzeb finansowych firmy, faktoring może być uzupełnieniem bądź alternatywą dla kredytu bankowego.

 

Zalety usługi

Faktoring przynosi wiele korzyści, zarówno dla przedsiębiorcy, jak i jego kontrahentów. Główną zaletą tej formy finansowania jest poprawa bieżącej płynności oraz możliwość korzystania ze stałego dopływu kapitału obrotowego. Przedsiębiorca wiedząc kiedy dostanie pieniądze, może zaplanować swoje wydatki bez obawy, że kontrahenci nie spłacą długu na czas. Korzysta on z kwoty jakiej w danym momencie potrzebuje. Jest to efekt elastycznego finansowania, które dostosowuje się do zmian wielkości obrotu. Należy pamiętać, iż faktoring nie pełni jedynie funkcji finansowej, ale również daje możliwość przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika na faktora. Pozwala to zminimalizować ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej. Instytucje faktoringowe oferują również inne usługi dodatkowe takie jak: kompleksowa obsługa w zakresie rozliczania należności, windykacja wierzytelności czy badanie kondycji finansowej odbiorców. Faktoring pozwala na sprzedaż towarów i usług z dłuższymi terminami płatności, co jest korzyścią zarówno dla samego faktoranta, jak i dla jego dłużników. Istotnym atutem tego źródła finansowania jest fakt, iż mogą z niego skorzystać nie tylko duże firmy, ale również przedsiębiorstwa z sektora MSP, nawet gdy nie posiadają zdolności kredytowej.

 

3) Kredyt kupiecki

Jako pozabankowa forma finansowania działalności gospodarczej, jest popularną alternatywą dla kredytów udzielanych przez instytucje kredytowe. Przede wszystkim eliminuje skomplikowaną ścieżkę bankową i umożliwia kredytowanie wymiany handlowej między kontrahentami. Dodatkowo jest konkurencyjną formą ze względu na koszty. Jednym ze sposobów zabezpieczenia kredytu kupieckiego jest jego ubezpieczenie.

 

Nasze usługi brokerskie w zakresie kredytu kupieckiego obejmują między innymi:

 • przeprowadzenie audytu istniejących umów ubezpieczenia należności
 • przygotowywanie indywidualnego programu ubezpieczeniowego uwzględniającego specyfikę prowadzonej działalności, dopasowanego do potrzeb Klienta
 • przeprowadzenie pełnej analizy uzyskanych ofert rynkowych zarówno pod kątem merytorycznym jak i kosztowym oraz pomoc w wyborze ubezpieczyciela
 • doradztwo i pełne wsparcie w trakcie funkcjonowania umowy ubezpieczenia

Pozostałe produkty

Kontakt

Dane kontaktowe

Invictus Broker Sp. z o.o.

ul. Rejtana 3/20,

02-516 Warszawa

 

t. 600 22 44 21

m. biuro@invictusbroker.pl